HYCT7F1L立式穿芯精密电流互感器
分类: 互感器  发布时间: 2014-02-28 16:16 
超精致设计,体积小巧,输入量程较宽,输入范围0-63A可任选,输出0-40mA可任选。 .
价格 : ¥0.00
运费 : ¥0.00
数量 :

一、说明

    超精致设计,体积小巧,输入量程较宽,输入范围0-63A可任选,输出0-40mA可任选。

    二、产品规格尺寸图

   
        三、主要技术参数

      

产品型号
额定输入电流
额定输出电流
额定采样
电阻RL
额定采样电压
相移
非线
性度
线性范围
耐压
功率
HYCT7F1L-16A/10mA
16A
10mA
20Ω
0.2V
≤20'
≤0.2%
≥1.5倍额定
≥6KV
≤0.01W
HYCT7F1L-25A/10mA
25A
10mA
20Ω
0.2V
≤20'
≤0.2%
≥1.5倍额定
≥6KV
HYCT7F1L-32A/20mA
32A
20mA
10Ω
0.2V
≤20'
≤0.2%
≥1.5倍额定
≥6KV
HYCT7F1L-40A/20mA
40A
20mA
10Ω
0.2V
≤20'
≤0.2%
≥1.5倍额定
≥6KV
HYCT7F1L-63A/40mA
63A
40mA
0.2V
≤20'
≤0.2%
≥1.1倍额定
≥6KV
产品型号
额定输入
电流
额定输出
电流
额定采样电压
相移
非线性度
线性范围
耐压
HYCT7F1L-16A/10mA
16A
10mA
≤1/2
IC电源电压
≤5'
≤0.1%
≥1.5倍额定
≥6KV
HYCT7F1L-25A/10mA
25A
10mA
HYCT7F1L-32A/20mA
32A
20mA
HYCT7F1L-40A/20mA
40A
20mA
HYCT7F1L-63A/40mA
63A
40mA